Monday, October 17, 2011

ayat-ayat CINTA dari ALLAH utk khuza!


¨bÎ*sù yìtB ÎŽô£ãèø9$# #·Žô£ç ÇÎÈ
5.  Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

¨bÎ) yìtB ÎŽô£ãèø9$# #ZŽô£ç ÇÏÈ
6.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

#sŒÎ*sù |Møîtsù ó=|ÁR$$sù ÇÐÈ
7.  Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*

4n<Î)ur y7În/u =xîö$$sù ÇÑÈ
8.  Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

*Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.


p/s : syukran kakak PK atas kata-kata itu..uhibbuka fillah *hugs*0 comments:

Post a Comment

 

Designed by Alieff Artwork